Integritetspolicy

Sanova AB är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Vi respekterar dig och din rätt till att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra principer är att vi alltid ska skydda dina data på bästa möjliga sätt.

Denna policy hjälper dig att förstå vilken typ av personuppgifter vi samlar in och hur vi använder den. Vi berättar även om hur du kan ha kontroll över dina uppgifter och hur du kommer i kontakt med oss. Vår policy gäller för alla sätt du har kontakt med oss. Via besök på vår hemsida, i våra sociala medier eller i kontakt med oss via email. Policyn gäller även på uppgifter vi får in via telefon, post eller på annat sätt som du lämnar uppgifter till oss.

Policyn gäller för dig som kommer i kontakt med oss som privatperson, i din yrkesroll eller som anställd hos oss.

Sanova är ansvarig för personuppgifter på det sätt som vi beskriver i detta dokument och vi ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

1. Personuppgifter vi samlar in

Exempel på personuppgifter vi behandlar:

Namn

Adress

E-mail

Telefonnummer

Jobbtitel

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi har bedömt att du utifrån detta eventuellt är intresserad av specifik information från oss.

2. Så samlar vi in dina personuppgifter

2.1 I samband med att du/ditt företag blir kund hos oss så behöver vi samla in ett antal personuppgifter för att kunna fullgöra vår affärsrelation.

2.2 Om du frivilligt väljer att delta i tävlingar eller närvara vid något event vi anordnar.

2.3 När du kontaktar oss för support eller lägger en order.

2.4 Vid möten med våra säljare.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

3. Så använder vi de personuppgifter vi samlar in (våra syften)

3.1 Service – För att kunna ge dig bästa möjlig service, som att hantera dina förfrågningar, ta emot order, ge dig support, rätta eventuella felaktiga uppgifter eller för att skicka information till dig såsom nyhetsbrev och produktnyheter.

3.2 Marknadsföring – Vi använder också dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig om våra produkter, kunna informera dig om våra villkor och för att skicka marknadsmaterial.

Önskar du inte få information kring nya produkter från oss kan du alltid maila dataskydd@sanova.se Vårt syfte med vårt marknadsmaterial är baserat på vårt intresse att förse dig med ny och relevant information om produkter i vårt sortiment.

Dina personuppgifter används inte på något sätt utanför det syftet vi har haft för att samla in dem. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela informationen med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

3.3 Administration – När vi behandlar personuppgifter för de syften vi hänvisar till i denna policy använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärs-relationer och kommunicera med dig som en kontaktperson. Våra legitima intressen följer givetvis lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

3.4 Anställd – När du är anställd hos oss används dina uppgifter för personal-administration, löneadministration, tillgodose din fysiska säkerhet men också för att tillgodose vår IT- och informationssäkerhet.

4. Så delar vi informationen vi samlar in

Dina personuppgifter behandlas endast av personer som behöver för ovan nämnda syften. Ingen annan person har tillgång till dina uppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vårt kommunikationsmaterial eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

5. Så länge förvarar vi dina personuppgifter

Vi tillhandahåller bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det syfte de är insamlade för, och för att följa de regler och lagar som finns. Men aldrig längre än lagen säger.

6. Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss radera dina personuppgifter. Observera att begränsningar eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kan tillhandahålla dig all service och information längre.

7. Ansvar

Sanova AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Du har rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi har på dig.

Maila oss på dataskydd@sanova.se om du vill veta mer om vilka uppgifter vi tillhandahåller om dig och vilket syftet vi har med dessa.

Så kontaktar du oss

Sanova AB

Sockerbruksgatan 3C, 531 40 Lidköping


Tel 0510-48 58 90


dataskydd@sanova.se


www.sanova.se